Uncategorized

Stanje posle preloma u toku i posle skidanja gipsa

Lečenje fizikalnom terapijom podrazumeva i priimena niskofrekventne impulsne jednosmerne struje. Dejstvo ove struje utiče na poboljšanje trofike tkiva. Zahvaljujući  tom dejstvu struje postiže se aktivna hiperemija, a koja izaziva reapsorpciju edema. Ova terapija uspešno smanjuje bol.

Primenjuje se kod pacijenata koji imaju artroze, artritis, periartritis, epikomdilitis, cervikalni I lumbalni sindrom, distorzije distenzije, kontuzije, radikulopatije itd.

Pod elektroterapijom se podrazumeva terapija u kojoj se primenjuje  struja različite frekvencije. S obzirom na tu jačinu struje terapije mogu biti 

 • konstantnu jednosmernu ili galvansku struju
  • dijadinamske ili modulirane struje fr 50-100hz koje spadaju u niskofrekventne struje
  • ultrapodražajne struje s frekvencom od 140hz koje takođe spadaju u niskofrekventne
  • interferentne ili endogene struje sa frekvencom od oko 4000hz koje spadaju u srednjefrekventne struje
  • visokofrekbventne struje sa frekvencom o,5 do 4000 i vise MHz koje se u organizmu pretvaraju u toplotu
  • elektrostimulacija (klasična elektrostimulacija, TENS, FES) koju čini struja različitih impulse, za izazivanje mišićne kontrakcije i uklanjanje bola
  • na elektromagnetnu, gde elektromagnetni talasi daju biološki efekat

S obzirom na delovanje električne energije na organizam, ova podela je izvršena na fiziološkoj, a ne fizikalnoj osnovi.

Kinezi terapije odnosno terapija  koja leči pokretom, ima veliku efikasnost u lečenju kao I poboljšanju gustine kostiju, spračavanju odnosno usporavanju procesa osteoporoze. Takođe se primenjuje za brži oporavak pacijenta koji je imao infarct, moždani udar ili neko onkološko oboljenje.

S obzirom da se u ovoj terapiji koristi pokret, određenim vežbama u zavisnosti od toga šta je povređeno, primenjuju se vežbe za tu vrstu lečenja.Zato se primenjuju vežbe za očuvanje pokreta , za očuvanje I jačanje mišića I mišićne snage kao za očuvanje mišićne izdržljvosti.

Lečenje ledom, odnosno stavljanje kockice leda na bolno mesto predstavlja jedan od efikanijih metoda protiv bolova u predelu vrata I leđa. Slabljenjem ili istezanjem mišića prouzrokuje oboljenje kičme. Ako čovek napravi iznenadni nagli pokret , nezgodan pad, dizanje teških predmeta  ili bilo koje druge sportske povrede sve su to povrede praćenje jačim bolovima, tako da primena ov vrste terapije dosta pomaže u smenjenju bola.

 Transkutane električne nervne stimulacije se primenjuju kod akutnog, hroničnog I neurogenog bola. Ovim načinom lečenje električnim draženjem

senzitivnih nervnih zaršetaka u nivou kože naizmeničnom niskofrekventno m impulsnom strujom, kojom prilikom se stvara blokada bola sve do kičmene moždine.

Puzzle, Health, Krankkheit, Health System