Diskopatija

Diskopatija nastaje uglavnom u donjem delu kralježnice odnosno lumbalnom vratnom delu diskova. Diskopatija je degenerativno oboljenje intervertebralnih diskova. Ova bolest se danas sve više širi, pa čak I veoma mladi ljudi oboljevaju usled nepravilnog sedenja kao I smanjene fizičke aktivnosti.Odlika ove bolesti  je jak I snažan bol u predelu leđa. Za lečenje se  preporučuje  fizikalna […]

Spondiloza

Spondiloza je degenerativna promena vratnog dela kičme. Vratni deo kičme je nepokretljiv deo kičme koji se sastoji od 35 zgloboba koji imaju funkciju pokretljivosti. Pokretni vratni segmenti se sastoje od 5 zglobova, dva apofizama, dva unkovertebralna i diskus. Degenerativne promene uglavnom nastaju na processus uncinatusima gde se stvaraju pukotine u koje se mogu umetnuti još […]

Spondilozi

Spondiloza je degenerativna promena vratnog dela kičme. Vratni deo kičme je nepokretljiv deo kičme koji se sastoji od 35 zgloboba koji imaju funkciju pokretljivosti. Pokretni vratni segmenti se sastoje od 5 zglobova, dva apofizama, dva unkovertebralna i diskus. Degenerativne promene uglavnom nastaju na processus uncinatusima gde se stvaraju pukotine u koje se mogu umetnuti još […]