Blog

                                           FIZIKALNA TERAPIJA

 

 

Kod teških povreda ili bolesti, a koja su prouzrokovala određena oštećenja ili tegobe, fizikalna terapija je jedino rešenje koje može poboljšati vaše zdravstveno stanje.

Ova vrsta terapije spada u najstarija medicinska lečenja, njome su se bavili stari Egipćani, Grci i Kinezi. Od tada je dosta unapredovala, odnosno se modernizovala.

                                          O KINEZITERAPIJI

 

 

Kinezi terapija se koristi onda kada je pacijent doživeo neku povredu ili bolest .  Za nju je specifično da je ze lečenje neophodno i aktivno učešće pacijenta, zbog čega mi dolazimo na adresu pacijenta.Ova vrsta fizikalne terapije se najčešće primenjuje u sklopu rehbilitacije kada se dogovilo iščašenje, uganuće, prelom,  ali isto tako i neurološke povrede mozga, kičmene moždine ili reumatološke bolesti. 

              Elektroterapija – u kojim situacijama se primenjuje?

 

 

 

Za elektroterapiju je značajno to što se pomoću modernih elektronskih uređaja, odnosno upotrebom električne struje u terapiji koristi za lečenje mnogobrojnih problema koje pacijenti imaju.

SKOLIOZA

 

Može se reći da je skolioza “bolest” kičme. Njena progresija zavisi od veličine krivine kičmenog stuba.

Jedan deo kičmenog stuba je bočno iskrivljen. Tada dolazi do rotacije, odnosno uvrtanja pršljenova.

Rotacija kičme znači okretanje oko uzdužne osovine, dok torzija podrazumijeva uvrtanje jednog dela pršljena prema drugom. Ona može biti teža i lakša.

 

 

                           Shockwave terapija

Shockwave terapija je nova tehnika koja se koristi u tretiranju stanja kao što su teniski lakat, skakačko koleno, bolno rame i bolna ahilova tetiva. 
 
Shockwave terapija  je terapija radiotalasima! Ona je jedna od najuspešnijih terapija u otklanjanju bolova!
Radio talasi dospevaju do bolnog mesta i mesta povrede i leče tkivo. Koristi se za stimulaciju mišićnog tkiva i za regeneraciju mišićnog i vezivnog tkiva.
Rešenje protiv bolova u ledjima, vratu i ramenima
 
Danas veliki broj populacije ime problem sa bolovima u leđima, vratu i ramenima. Sedenje stvara veoma jake bolove u ledjima, vratu i ramenima i zato se preporučuje što više šetanja u toku dana!
 
Odrasli, ali i deca su najviše izložena ovom problemu i potrebno je što ranije rešiti probleme sa kičmom i bolovima, dok se kosti još uvek razvijaju, kako kasnije ne bi došlo do težih posledica.
Međutim, kod mnoge dece može da bude i urođeno i te delove tela koji su slabiji je potrebno ojačati i tako sprečiti nastanak deformiteta.
SPORTSKA MASAŽA + ULTRAZVUK

Sportska masaža  ima ulogu da smanji bol ukoliko je došlo do neke povrede, da smanji napetost  i sl. Međutim, sportska masaža se preporučuje i kada se ne radi samo o povredi, već i o zamora mišića, umora organizma, tela…