Blog

                                           FIZIKALNA TERAPIJA

 

 

Kod teških povreda ili bolesti, a koja su prouzrokovala određena oštećenja ili tegobe, fizikalna terapija je jedino rešenje koje može poboljšati vaše zdravstveno stanje.

Ova vrsta terapije spada u najstarija medicinska lečenja, njome su se bavili stari Egipćani, Grci i Kinezi. Od tada je dosta unapredovala, odnosno se modernizovala.

                                          O KINEZITERAPIJI

 

 

Kinezi terapija se koristi onda kada je pacijent doživeo neku povredu ili bolest .  Za nju je specifično da je ze lečenje neophodno i aktivno učešće pacijenta, zbog čega mi dolazimo na adresu pacijenta.Ova vrsta fizikalne terapije se najčešće primenjuje u sklopu rehbilitacije kada se dogovilo iščašenje, uganuće, prelom,  ali isto tako i neurološke povrede mozga, kičmene moždine ili reumatološke bolesti.