Kineziterapija

Kineziterapija koristi dozirani pokret kao sredstvo lečenja. Sprovodi se u kinezisali, u trajanju od 30 minuta ili duže.

Kineziterapija je nezamenljiva terapija u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, a istovremeno jeftina i dostupna . Cilj kineziterapije je da se izbegne ili smanji telesna invalidnost. Terapijskim vežbanjem jačaju se mišići, povećava se pokretljivost u zglobovima,poboljšava koordinacija, ravnoteža i balans, povećava izdržljivost, poboljšava cirkulacija, smanjuju edemi, smanjuje spazam...

Kineziterapijom se tretiraju: reumatska oboljenja, degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba, diskus hernija i stanja nakon operacije diskus hernije, osteoporoza, posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba, oštećenja centralnog nervnog sistema, lezije perifernih nerava, mišićna oboljenja, limfedem, oboljenja specifična za decu ( kongenitalne malformacije, posttraumatska stanja, neuromišićna oboljenja, sistemska i druga oboljenja koj se javljaju u rastu i razvoju dece)...