Kinezi terapija

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.

Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Fizikalna i kinezi terapija
Cena u dinarima
Fizikalna terapija
1400
Kinezi terapija (neurologija)
2000
Kinezi terapija (korektivna gimnastika)
800
Fizikalna + kinezi terapija
2500
Terapeutska masaža + kineziterapija
1800