Kineziterapija

Kineziterapija je vrsta  fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode  lečenja. Kineziterapija zahteva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu  lečenja i omogućava uspostavljanje adekvatnog funkcionisanja,  rehabilitaciju i osposobljavanje bolesnika nakon različitih povreda i  bolesti. 

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Aktivne vežbe se dele na:

– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:

– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem

previous arrow
next arrow
Slider

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti
– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
– poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

previous arrow
next arrow
Slider