KINEZITERAPIJA

U sklopu rehabilitacije i lečenja ortopedskih bolesti kao što su iščašenja, uganuća, prelomi , povrede i slično, najbolji način za lečenje je upravo kineziterapija, elektroterapija i elektrostimulacija.. Ali, s obzirom na te vrste povreda, ne morate da razmišljate kako ćete doći do nas, jer mi dolazimo kod Vas.

Ovu vrstu lečenja primenjujemo kada se radi o sledećim problemima kao što su lečenje skolioze, kifoze, ravnih stopala koje uključuje korektivne vežbe, razne vrste sportskih povreda, al ii rehabilitacije sportista. Zato samo pozovite i mi dolazimo na Vašu kućnu adresu.

To je vrsta  fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode  lečenja. Ona zahteva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu  lečenja i omogućava uspostavljanje adekvatnog funkcionisanja,  rehabilitaciju i osposobljavanje bolesnika nakon različitih povreda i  bolesti.

Aktivne vežbe se dele na:

– potpomognute
– nepotpomognute
– vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:

– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem

CILJEVI KINEZITERAPIJE

Njen (stariji naziv korektivna terapija) se u suštini zasniva na primeni vežbi, zasnovanih na naučnim principima, koje su tako prilagođene da povećavaju snagu, izdržljivost i mobilnost osoba sa funkcionalnim ograničenjima ili onih (sportisti) koji zahtevaju produženi fizičku kondiciju, i zato su njeni osnovni ciljevi:

 • Prevencija oštećenja funkcije lokomotornog sistema
 • Poboljšanje segmentne i opšte lokomotorne funkcije, Glavni preduslov i najvažnije za postizanje ovog cilja je dobra evaluacija lokomotornog sistema.
 • Poboljšanje ili lečenje narušenih funkcije kardiovaskularnog, respiratornog i drugih sistema. Ovakavi ciljevi se pred kineziterapiju postavljaju u mnogobrojnim bolestima kod kojih je narušena kondicija organizma, ili se dekondicioniranost organizma očekuje tokom razvoja osnovne bolesti (npr kod moždanog krvarenja). Pre propisivanja ovakvih kineziterapijskih protokola, potrebna je dobra dijagnostika i procena funkcionalnog kapaciteta kardiorespiratornog sistema pacijenata.

Navedene ciljeva kineziterapija ostvaruje kroz: očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova, očuvanje i vraćanje normalne mišićne snage, motornu edukaciju-učenje pokreta, motornu reedukacija-ponovno učenje pokreta, očuvanje i vraćanje koordinacije, delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti, ostvarivanje dobrog psihičkog stanja.

OBLICI KINEZITERAPIJE

Oblici kineziterapije su brojni ali se u praksi najčešće sprovode:

 • korektivna gimnastika (skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje),
 • edukacija o zaštitnim položajaima i pokretima tela,
 • vežbe pravilnog disanja,
 • za lumbalni sindrom,
 •  kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka),
 • vežbe relaksacije (opuštanja),
 • kineziterapija za cervikalni sindrom,
 • kineziterapija posle preloma kosti, sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura),
 • vežbe za osteoporozu,
 • vežbe za skoliozu i kifozu – vežbe za korekciju ravnih stopala
REZULTATI
 • povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • povećanje snage i elastičnosti mišića
 • poboljšanje funkcija disajnih organa, kardiovaskularnog sistema, organa za varenje i nervnog sistema
 • poboljšanje cirkulacije krvi i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
 • stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti
RAD SA FIZIOTERAPEUTOM

Pre propisivanja kineziterapijskih vežbi od terapeuta se zahteva da:

 • Postavi tačnu dijagnozu, posebno funkcionalnu dijagnozu,
 • Poznavaje načina delovanja propisane vežbe,
 • Poznaje tačnu proskripciju vežbe u pogledu početnog položaja, trajanja, intenziteta i broja ponavljanja,
 • Poznaje neželjena dejstva i kontraindikacije svake vežbe pojedinačno.

Kao rezultat, dobićete velike promene i velika poboljšanja u zdravstvenom stanju radeći sa nama!

Cene mozete pogledati na našem CENOVNIKU!

DOLAZAK NA KUĆNU ADRESU!

Kineziterapija