Fizikalna terapija

Efikasna fizikalna terapija

Lako do oporavka

Kontakt
Kineziterapija

Kineziterapija

Elektroterapija

Kontakt
Antistres masaža

Masaže

Sve vrsti masaža

Kontakt
Elektroterapija

Elektroterapija

Brzo uklanjanje bolova

Kontakt

KINEZITERAPIJA

Kinezi terapija se koristi onda kada je pacijent doživeo neku povredu ili bolest .  Za nju je specifično da je ze lečenje neophodno i aktivno učešće pacijenta, zbog čega mi dolazimo na adresu pacijenta.Ova vrsta fizikalne terapije se najčešće primenjuje u sklopu rehbilitacije kada se dogovilo iščašenje, uganuće, prelom,  ali isto tako i neurološke povrede mozga, kičmene moždine ili reumatološke bolesti. Uspešna je i kod lečenja skolioze, ravnih tabana, sportskih povreda, ali je vrlo uspešna i u pedijatriji. Zato pozovite i nakon samo jednog tretmana uverićete se koliko je ova vrsta masaže blagotvorna.   

KADA SE PRIMENJUJE / INDIKACIJE

•  U sklopu rehabilitacije i lečenja ortopedskih bolesti (iščašenja,  uganuća preloma, povreda), neuroloških bolesti (povrede mozga, kičmene  moždine) i reumatoloških bolesti.

• U sklopu lečenja skolioze, kifoze, ravnih stopala (korektivne vežbe).  

• Kod sportskih povreda i rehabilitacije sportista.

• U okviru fizikalne terapije u pedijatriji.

•  Sprečavanje (prevencija) osteoporoze, hroničnih problema u vratnoj i  lumbalnoj regiji usled nepravilnog držanja, poboljšanja psihofizičkog,  socijalnog i mentalnog  zdravlja.

KAKO SE IZVODI?

Za  uspešno sprovođenje različitih vežbi u okviru kineziterapije potreban  je nadzor i stručna pomoć  fizioterapeuta. Vežbe koje se obavljaju mogu  biti aktivne (zahtevaju voljnu mišićnu aktivnost) i pasivne (kod  bolesnika kod kojih nije moguće izvođenje aktivnih pokreta).  Kineziterapija se može kombinovati sa drugim modalitetima fizikalne  terapije u cilju brže i uspešnije rehabilitacije (ukoliko je to moguće).

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji rizik od nastanka komplikacija.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram