Fizikalna terapijaKineziterapija

Spondiloza

Spondiloza je degenerativna promena vratnog dela kičme. Vratni deo kičme je nepokretljiv deo kičme koji se sastoji od 35 zgloboba koji imaju funkciju pokretljivosti. Pokretni vratni segmenti se sastoje od 5 zglobova, dva apofizama, dva unkovertebralna i diskus.

Degenerativne promene uglavnom nastaju na processus uncinatusima gde se stvaraju pukotine u koje se mogu umetnuti još infaktan, degenerativno neizmenjen diskus. Ono što je važno napomenuti je da diskus brzo stari i tom prilikom gubi tečnost, menja svoju visinu i na taj način se stvaraju promene koje i dovode do te degenerativne promene. Tu se  istovremeno svara hipertrofični proces sa stvaranjem koštanih izdanaka osteofita. . Ovi koštani izdanci mogu biti lokalizovani na zadnjim ili bočnim stranama pršljenova, dok prednji osteofiti obično nastaju kao posledica degenerativnih promena na prednjem longitudinalnom (uzdužnom) ligamentu. . . Ovakva promena segmenta opterećuje i intervertebralne i unkovertebralne zglobiće, kao i promene na ligamentarnom

Takođe je poznata I vratna spondiloza koja može da prouzrokuje bol iz vratnog dela kičme koji se zatim širi prema ramenom pojasu. Nekada se ti bolovi mogu proširiti I na glavu pa se pojačavaju pri pokretima I u toku noći. Istovremeno može da se pojave I akutni napadi I ukočenost, otežane su  I rotacije vrata.

Lumbalni deo kičme I degenerativne promene isto tako počinju promenama diskusa kvalitetanih I kvantitavnih diskusa.Ove promene se dešavaju već nakon 30-te godine života Ne moraju da prerastu u bolest, ali ovo starenje diskusa ima potencijal da preraste u popuštanje tkiva diskusa I na RTG-u se ove promene zovu intervertebralni hondrosom.

Ukoliko dođe do napredovanja degenerativnog procesa I degenerativne promene doskusa dolazi I do promene funkcije tog segmenta. Ovo može da prouzrokuje manju kifozu, ali ukoliko je asimetrična stvara se lakalna skolioza sa torzijom.

Za lečenje se preporučuje kiropraktika I trakcija. Da ne bi došlo do ozbiljnijeg oboljenja.