Sportska masaza

Sportska masaza

Primenjuje se paralelno sa sportskim treninzima. Nju neizostavno treba predvideti u planu godišnjih priprema sportista i sportskih ekipa. Osnovni cilj masaže u toku treninga je da mobiliše organizam sportiste maksimalno, kako bi se omogućilo njegovo brže ulaženje u sportsku formu. Ponekad ova masaža može poslužiti i kao zamena treninga ukoliko je u datim momentima trening nemoguće izvesti. Sportska masaza

Sportska masaza se preporučuje sportistima kao i rekreativcima. Izvodi se posle treninga i tada ima najveći uticaj na sve mišiće. Ona sprečava nastanak mlečne kiseline.

Međutim, pored svog opuštajućeg dejstva ona može da ima i dobar uticaj na saniranje sportskih povreda kao što su bacački lakat, teniski lakat, plivačko rame, skakačko koleno itd…

Umor mišića je takođe veoma čest pa se sportskom masažom on odmara i opušta. Sportskim masažama se poboljšava prokrvljenost mišića, tako da on može da istrpi predstojeće napore.

Svakom sportisti treba jedna ovakva masaža – sportska masaza!

Sportska masaza – primena

U sportskoj masaži vrši se integracija glađenja i trljanja. Trljanje u ovoj masaži ide u pravcu limfnog i venskog sistema. Najvažniji i najprikladniji zahvat za ovu masažu je gnječenje, sa veoma jakim intenzitetom. Vibracija se takođe dosta upotrebljava. Ona se ovde karakteriše velikom amplitudom, a malom frekvencijom.

 Klasifikacija sportske masaze

Masažu sportista treba dozirati u zavisnosti od faze u kojoj se sportista nalazi, kao i u zavisnosti od individualnog psihofizičkog stanja svakog sportiste. Masaža je prilagođena raznim etapama treninga i takmičenja. Izbor masažnih zahvata takođe se tome prilagođava. Sportska masaža se klasifikuje na sledeći način:

Masaža tokom treninga (u koju ulaze):

opšta masaža
specijalna, delimična masaža.

Prethodna masaža:

opšta prethodna msaža
predstartna masaža, u koju ulaze:
masaža predstartne grznice,
masaža predstartne apatije,
masaža borbene gotovosti i
masaža prilikom osećaja hladnoće.

Masaža za obnavljanje ( dopunska, osvežavajuća masaža):

osvežavajuća masaža posle takmičenja
osvežavajuća masaža između rundi i
osvežavajuća masaža između etapa takmičenja.

Masaža za razvijanje raznih fizičkih kvaliteta:

masaža za razvijanje kvaliteta izdržljivosti,
masaža za razvijanje kvaliteta brzine i
masaža za razvijanje kvaliteta elastičnosti.

 Masaža u toku treninga

Primenjuje se paralelno sa sportskim treninzima. NJu neizostavno treba predvideti u planu godišnjih priprema sportista i sportskih ekipa.

Osnovni cilj masaže u toku treninga je da mobiliše organizam sportiste maksimalno, kako bi se omogućilo njegovo brže ulaženje u sportsku formu.

 

Ponekad ova masaža može poslužiti i kao zamena treninga ukoliko je u datim momentima trening nemoguće izvesti.

Posebno se ovakva masaža primenjuje za vreme raznih putovanja, raznih klimatskih nepogoda (kada je otežano izvođenje treninga), kao i prilikom određenih sportskih i drugih povreda. Jednom rečju, ova masaža se može izvoditi u svim slučajevima kada je sportista nesposoban da obavi kompletan trening.

 

Tada se masažom, u stvari, zamenjuje trening i tako održava kondicionalna spremnost sportiste. Ovo posebno treba naglasiti, jer se treninzi često otkazuju zbog mnogih razloga, a pritom se masaža zaboravlja, što je velika greška.

Sportski lekari, terapeuti i treneri, treba uvek da imaju u vidu navedene činjenice, kako bi održavali stečenu kondiciju svoje ekipe.

 

Najveću pažnju treba obratiti povređenim sportistima koji nisu u stanju da izdrže napore kompletnog treninga. Pravi se ogromna greška ukoliko se ne praktikuje redovna sportska masaža u periodu odstranjenosti sportiste sa treninga zbog povrede.

 

U tom periodu sportista često gubi stečenu kondicionu spremnost i posle saniranja povrede treba prilično vremena da se isti vrati u ranije stečenu formu. Sportskom masažom takve se komplikacije mogu preduhitriti.

 

Sportsku masaze mogu raditi i sportisti koji nemaju nikakvu povredu, jer ce njom spreciti da dodje do nekih bolova, kao sto su bolovi u ledjima, bolovi u nogama, bolovi u vratu, ukocenost, upala misica i razni drugi bolovi.

Sportska masaza je idealna za sportiste!

Do sada smo izlečili više desetina sportista! Ukoliko imate neku od navedenih poteškoća ili povreda  FIZIOKINEZIS  je pravi izbor za Vas!

Cene možete videti na našem CENOVNIKU!

 

 

Резултат слика за sportska masaza