Fizikalna terapijaKineziterapija

Svrha fizikalne terapije

Svrha fizikalne terapije je smanjivanje bola i poboljšavanje generalnog kvaliteta života primenom raznih oblika energije.

Fizikalna terapija mora da se radi pravilno kako bi imala efekat i kako ne bi došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja. Zato fizikalnu terapiju treba da radi stručno lice, odnosno fizioterapeut. Zato ste i sigurno u FIZIOKINEZIS STUDIU jer tu radi visokostručan kadar sa dugogodišnjim iskustvom!

Ova terapija može pomoći čoveku na sledeće načine:

 • otklanja bol
 • poboljšava kvalitet života time što čoveku povećava pokretljivost
 • bitno utiče na cirkulaciju tela
 • ubrzava metabolizam
 • pomaže kod zarastanja rana kod sportskih povreda
 • ubrzava oporavak žena posle porođaja
 • rehabilituje organizam nakon operacija i povreda
 • poboljšava stanje čak i kod hroničnih bolesti
 • možete vam pomoći da izbegnete operaciju
 • povećava fleksibilnost
 • poboljšava ravnotežu