KINEZITERAPIJA

Kinezi terapija se koristi onda kada je pacijent doživeo neku povredu ili bolest .  Za nju je specifično da je ze lečenje neophodno i aktivno učešće pacijenta, zbog čega mi dolazimo na adresu pacijenta.Ova vrsta fizikalne terapije se najčešće primenjuje u sklopu rehbilitacije kada se dogovilo iščašenje, uganuće, prelom,  ali isto tako i neurološke povrede mozga, kičmene moždine ili reumatološke bolesti. Uspešna je i kod lečenja skolioze, ravnih tabana, sportskih povreda, ali je vrlo uspešna i u pedijatriji. Zato pozovite i nakon samo jednog tretmana uverićete se koliko je ova vrsta masaže blagotvorna.   

KADA SE PRIMENJUJE / INDIKACIJE

•  U sklopu rehabilitacije i lečenja ortopedskih bolesti (iščašenja,  uganuća preloma, povreda), neuroloških bolesti (povrede mozga, kičmene  moždine) i reumatoloških bolesti.

• U sklopu lečenja skolioze, kifoze, ravnih stopala (korektivne vežbe).  

• Kod sportskih povreda i rehabilitacije sportista.

• U okviru fizikalne terapije u pedijatriji.

•  Sprečavanje (prevencija) osteoporoze, hroničnih problema u vratnoj i  lumbalnoj regiji usled nepravilnog držanja, poboljšanja psihofizičkog,  socijalnog i mentalnog  zdravlja.

KAKO SE IZVODI?

Za  uspešno sprovođenje različitih vežbi u okviru kineziterapije potreban  je nadzor i stručna pomoć  fizioterapeuta. Vežbe koje se obavljaju mogu  biti aktivne (zahtevaju voljnu mišićnu aktivnost) i pasivne (kod  bolesnika kod kojih nije moguće izvođenje aktivnih pokreta).  Kineziterapija se može kombinovati sa drugim modalitetima fizikalne  terapije u cilju brže i uspešnije rehabilitacije (ukoliko je to moguće).

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji rizik od nastanka komplikacija.


Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram