Smrznuto rame

Kada se pojavi ukočenost i bol u ramenu, kao i ograničenost pokreta u zglobu ramena u stručnoj literature to nazivaju smrznuto rame. To je vrlo specifična bolest koja otežava svakodnevni život, jer je smanjena pokretljivost zgloba ramena. Tome doprinosi i bol koji je neprekidan.  

Ovaj sindrom, sindrom smrznutog ramena je boljka ljudi uglavnom između 40 i 60 godina starosti i to najčešće žene oboljevaju

Rameni pojas ili rameni zglob izgrađen je od četiri kosti: nadlaktice, lopatice, ključne i prsne kosti.

Sam rameni zglob je obavijen zglobnom kapsulom. Zglobna kapsula predstavlja vezivnu tvorevinu koja održava samu zglobnu stabilnost i štiti rame od spoljašnjih uticaja.

U zglobnoj kaspuli nalazi se sinovijalna tečnost koja služi za podmazivanje zgloba ramena prilikom pokreta. Prilikom smanjenog lučenja ove tečnosti dolazi do pojačanog trenja periartikularnog tkiva i kao posledica toga dolazi do promene samog tkiva. Tada tkivo postaje rigidno, neelastično, menja strukturu iz vezivnog u fibroznog tkivo.

Ovaj sindrom stvara strano vezivno tkivo unutar kao i na samoj zglobnoj kapsuli. Tada se stvbaraju tzv. izrasline koje su tvrde, neelastične i krute. Nalaze u unutrašnjem delu zgloba i tada se stvara zamrzavanje zglobnog ramena. Tada se najčešće to odražava na okolna tkiva, tetive i mišiće.

Zašto se javlja bol u ramenu?

Bol je uzrokovan jakom upalnom reakcijom koja, zbog zamrzavanja, nastaje u zglobu ramena. Vrlo često dolazi i do upale zglobne kapsule i pomenutih okolnih tkiva.

Ovaj sindrom se razvija kroz tri faze i to su:

  1. Proces zamrzavanjha
  2. Stan je smrznutog ramena
  3. Roces lečenja i odmrzavanja

Koji su najčešći uzroci pojave?

Kroz praksu se pokazalo da sindrom smrznutog ramena nastaje zbog nekih stanja ili povreda ramena od kojih pacijent već boluje (to su vrlo često razne povrede samog ramena, povrede rotatorne manžetne ili upale tetiva samog ramena).

Povećan rizik od pojave ovog sindroma primećen je i kod pacijenata kojima je šaka, podlaktica, nadlaktica ili rame bilo imobilizovano duže vreme zbog operacije ili preloma. Razlog je što tada moramo da štitimo rame i samu pokretljivost.

Kako prepoznati sindrom smrznutog ramena?

Kada se pojavi veliki bol u ramenu i kada se bol pojačava prilikom izvođenja pokreta koji zahteva pomeranje ramenog zgloba, tada pacijent otežano i bolno sprovodi takav pokret.

Smrznuto rame

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram