Kifoza i skolioza

KIFOZA

Kada deca rastu i u doba puberteta, najveće opterećenje je na kičmi. Još ukoliko nemaju dovoljne fizičke aktivnosti, pa još i nepravilno sedenje, sve je to uzrok stvaranja deformiteta. Deformitet se javlja drugačije na  levoj i desnoj strani i to u obliku slova “C” ili se javi deformitet na obe strane i to u obliku slova “S”.

Veliko krivljenje kičme u stranu naziva se skolioza koja može da se pojavi u ranom detinjstvu, usled naglog rasta ili u pubertetu.

Skolioza može da bude velik problem jer je to deformitet koji ne samo što je kičma iskrivljena, već može da se stvori i rotacija kičmenih pršljenova, zbog kojih dolazi I do povlačenja rebara I deformacije grudnog koša. Ovo je vrlo nezgodan deformitet zbog izazivanja bolova I stvaranje grbe, a sve to povlači I lose disanje.

Ovaj deformitet može da bude I nasledan I zbog toga roditelji treba na vreme da detetu pregledaju kičmu I držanje.

Lečenje kod dece može da se sprovede primenom kinezi terapije I korektivnim vežbama. Ukoliko se na vreme ne primene navedene vežbe I terapije, kičma se iskrivi I preko 50 stepeni, I tada je neophodno uraditi operaciju kičme.

SKOLIOZA

Skolioza je deformitet kičme koja može da bude sa rođenjem, a može da bude i stečena. Skolioza je deformitet bočnog krivljenja kičme i treba da razlikujemo prave od skoliotičnih držanja.

Kada tela pršljenova ide na stranu konveksiteta a vratni nastavci  postanu izdubljeni.

 Skolioze praćene koštanim poremećajima su strukturalne I za njih je specifično što se stvara grba zbog rotacije pršljenova.

Skolioze mogu biti idiopatske za koje je specifično to što su nepoznatog uzroka a najveću progresiju imaju tokom rasta u pubertetu.

Infatilne je sledeća grupa deformiteta skolioze koja se javlja tokom prve tri godine života I sledeća je

Juvenilna skoliona koja se javlja od treće godine do puberteta, odnosno do 10 godine života.

Da bi se izbegle veća komplikacije, neophodno je početi na vreme sa lečenjem i terapija koje mogu dosta da pomognu I da se eventualno izbegne operacija kičme.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram