Skolioza

Skolioza

Šta je skolioza?

Može se reći da je skolioza “bolest” kičme. Njena progresija zavisi od veličine krivine kičmenog stuba.

Jedan deo kičmenog stuba je bočno iskrivljen. Tada dolazi do rotacije, odnosno uvrtanja pršljenova.

Rotacija kičme znači okretanje oko uzdužne osovine, dok torzija podrazumijeva uvrtanje jednog dela pršljena prema drugom. Ona može biti teža i lakša.

Pravilno funkcionisanje pluća se dešava kada dođe do smanjenja prostora u grudima i ovaj oblik je veoma težak oblik skolioze.

Kod dece kada se utvrdi skolioza mora da se prate da se kičma ne bi još više iskrivila. Kriva kičma može da se reši fizikalnim terapijama, ali neka deca moraju da nose i pojas za leđa da bi se zaustavila zakrivljenost i da se situacija ne bi pogoršala.

Isto se tako mora naglasiti da se operaciji pribegava u najgorim slučajevima kako bi se zaustavilo krivljenje kičme!

Da li je skolioza nasledna?

Skolioza može biti nasledna. 


Skolioza
Skolioza

Simptomi

Znaci i simptomi skolioze mogu biti:

 • Neuravnotežena ramena
 • Neujednačen struk
 • Jedan kuk viši od drugog

Podela skolioze

Prema etiologiji skolioza se deli na:

 • Idiopatske skolioze
 • Kongenitalne skolize
 • Neuromuskularne skolioze
 • Neurofibromatoza
 • Mezenhimalni poremećaji


Lečenje skolioze

Kako bi skolioza mogla pravilno da se tretira, odnosno leči, doktor mora da utvrdi sledeće karakteristike kao što su:

 • Veličina krivine
 • Oblik krivine
 • Lokacija krivine
 • Pol (devojčice su podložnijje skoliozi od dečaka)

Kod blage skolioze doktori pribegavaju detetu da daju pojas. Pojas se može nositi kako danju, tako i noću. Ne smeta i nije neprijatan i ako je čvrst. Takođe, veoma je bitno da deca pojas nose kako danju, tako i noću jer če tako efekat biti brži i vidljiviji. 

Deca nisu u obavezi da stalno nose pojas. Ukoliko imaju neku fizičku aktivnost, mogu skinuti pojas i posle ga samo vratiti. Pojas se veoma lako skida i vraća.

Tek kada kosti završe svoj rast, pojas se skida.

 

Pojas za skoliozu
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram